۵ خطای شناخته شده در مصرف سیر


برخی ها از سیر به علت بویی که در نفس انسان بوجود می آورد، فراری هستند و بعضی ها هم به علت منفعت های زیادی که برای سلامتی دارد، از آن استفاده میکنند ولی باید همواره این مورد را مد نظر داشه باشیم که مصرف سیر، شرایط بخصوصی دارد که اگر به این شرایط اهمیت …

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس