همسر و فرزندان حمید استیلی در ورزشگاه ابوظبی +عکس


حمید استیلی به همراه همسر و دو فرزندش آتنا و آنیتا در ورزشگاه ابوظبی حضور داشت تا مهم ترین پیروزی تاریخ پرسپولیس را از نزدیک ببینید.

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس