روز شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت استاد شهريار ۲۷ شهریور

روز شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت استاد شهريار ۲۷ شهریور

هم اکنون دراین این مجله آنلاین فارسی ها با روز شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت استاد شهريار دراین این خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

روز شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت استاد شهريار 27 شهریور

روز شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت استاد شهريار ۲۷ شهریور

روز شعر و ادب فارسی ( ۲۷ شهریور ماه ) دراین این تقویم ایرانی به نام بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار شاعر معاصر آذری نامگذاری شده است .

سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار دراین این سال ۱۲۸۵ دراین این تبریز به دنیا آمد .

شهریار ازاین جمله شاعران سرآمد معاصر است که به زبان ترکی و فارسی شعر سروده است .

هیچ شاعری دراین این تاریخ ادبیات ایران مثل شهریار نیست که اشعارش به ۱۰۰ زبان زنده دنیا ترجمه شده باشد .

شهریار شاعری است که به این نظلم تعلق دارد و باید بیشتر ازاین این ها بخاطر بزرگداشتش اهتمام شود .

باید شهریار را به عنوان آخرین حلقه هزار سال شعر فارسی بدانیم .

مهمترین اثر استاد شهریار منظومه حیدربابایه سلام می باشد که ازاین شاهکارهای ادبیات ترکی آذربایجانی به حساب می آید .

خیلی ازاین خاطرات تـلخ و شیرین شهـریار ازاین کودکی تا امروز دراین این هـذیان دل ، حیدر بابا ، مومیایی و افسانه شب مشاهده می شود .

همچنین عـلاقـه به آب و خـاک وطن را استاد شهـریار دراین این غـزل عید خون و قصاید مهـمان شهـریور ، آذربایـجان ، شـیون شهـریور و مثـنوی تخـت جـمشـید به زبان شعـر بـیان کرده است .

بزرگداشت استاد شهريار

اسماعیل امینی شاعر معاصر و نویسنده ایرانی درباره استاد شهریار می گوید :

استاد شهریار دراین این سرودن شعر ترکی منحصر به فرد است .

هیچکس دراین این این زمینه دراین این رده ی او نیست .

اهمیت استاد شهریار دراین این شعر فارسی و ترکی دو مقوله جداگانه است .

کسانی که زبان ترکی را خوب می دانند متوجه می شوند که شعرهای فارسی و ترکی او قابل مقایسه نیستند .

شعرهای عاشقانه شهریار تحت تاثیر شاعران بزرگ سبک عراقی و بیشتر حافط است .

همچنین نوآوری های او دراین این شعرهایش قابل توجه است .

او دراین این روزگاری شعر می گوید که شعر نو و پیشنهادهای نیما غزل فارسی را متحول کرده است .

دراین این شعر ترکی شهریار که دلبستگی بیشتری به آن دارم باید کار سبک شناسی انجام شود .

زیرا بسیاری ازاین مجادلات ادبی که ازاین گذشته تا امروز درباره شعر ترکی وجود داشته با کار سبک شناسانه دراین این شعر بزرگانی چون استاد شهریار پاسخ مناسب خواهد یافت .

همچنین دراین این فارسی ها بخوانید :

استاتوس و پیامک روز شعر و ادب پارسی ۹۶

اس ام اس روز شعر و ادب ۲۷ شهریور ۹۶


منبع:farsiha.ir
گرداوری :نیو درس