فریبا کوثری در برنامه زنان قصه ما شبکه ۵

فریبا کوثری دراین این برنامه زنان قصه ما شبکه ۵

دراین این ادامه این مطلب ازاین مجله آنلاین فارسی ها جدیدترین تصاویر فریبا کوثری مجری برنامه زنان قصه ما شبکه ۵ سیما را مشاهده می کنید .

فریبا کوثری بازیگران و تلویزیون ایران عکسی ازاین خود دراین این برنامه زنان قصه ما را منتشر کرد .

فریبا کوثری در برنامه زنان قصه ما شبکه 5 1 فریبا کوثری در برنامه زنان قصه ما شبکه 5

فریبا کوثری دراین این برنامه زنان قصه ما

او دراین این زیر تصاویر نوشت :

ما آدم ها خوب بلدیم پس ازاین شنیدن داستان زندگی دیگران دراین این دلمان بگوییم :

اگر من بودم هرگز این کار را نمی کردم ..

اما بی برو برگرد روزی خواهد رسید که آن هرگز با اطمینان ما را وسط همان داستان پرت می کند و

مشغول همان عمل نکوهش شده ..

کاش می دانستیم قصه های زندگی تکراری اند فقط جای شخصیت ها عوض می شوند ..

فریبا کوثری در برنامه زنان قصه ما شبکه 5 2 فریبا کوثری در برنامه زنان قصه ما شبکه 5

این برنامه هر شب ساعت ۱۰ ازاین شبکه ۵ سیما پخش می شود .

پیشنهاد می کنیم ازاین سایر مطالب بخش تصاویر هنرمندان زن فارسی ها دیدن فرمایید .


منبع:farsiha.ir
گرداوری :نیو درس