دانلود کتاب زمین شناسی یازدهم

کتاب زمین شناسی پایه یازدهم

رشته ریاضی و تجربی

دانلود کتاب زمین شناسی یازدهم

دراین این پست بخاطر شما کتاب زمین‌شناسی پایه یازدهم چاپ ۹۶ که مشترک ریاضی و تجربی هست را قرار داده‌ایم. این فایل بخاطر افرادی که می‌خواهند باعث استفاده ازاین تبلت یا لب تاب و … بخاطر مطالعه یا تدریس این کتاب بپردازند قابل‌استفاده می‌باشد؛ و فهرست آن عبارت است ازاین:

فصل اوّل: آفرینش کیهان و تکوین زمین

فصل دوم: منابع معدنی، زیربنای تمدن و توسعۀ صنعتی

فصل سوم: منابع آب‌وخاک

فصل چهارم: زمین‌شناسی و سازه‌های مهندسی

فصل پنجم: زمین‌شناسی و سلامت

فصل ششم: پویایی زمین

فصل هفتم: زمین‌شناسی ایران

 

صفحه لینکهای دانلود


گرداوری :نیو درس