درمان پرخاشگری در کودکان

درمان پرخاشگری دراین این کودکان

هم اکنون دراین این قسمت سلامت کودکان ازاین بخش پزشکی مجله آنلاین فارسی ها با درمان پرخاشگری دراین این کودکان دراین این خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

درمان پرخاشگری در کودکان درمان پرخاشگری در کودکان

درمان پرخاشگری دراین این کودکان

رفتار پرخاشگرانه ازاین سوی کودکان موضوعی نگران کننده بخاطر پدر و مادر ها به شمار میرود .

اما باید توجه داشته باشید پرخاشگری دراین این کودکان رایج تر ازاین چیزی است که فکر میکنید و با برخی اقدامات ساده میتوانید آن را کنترل کنید .

ویژگی های کودک پرخاشگر

دشوار بودن برقراری رابطه دوستانه یا حفظ آن

خرد کردن یا پرتاب کردن اشیا به سمت افراد هنگام عصبانیت

سریع بر انگیخته شدن وقتی ازاین شرایط ناراضی اند

بحث و جدل های زیاد دراین این کلاس درس

قلدری بر همسالان و تهدید های کلامی و فیزیکی

منشا پرخاشگری

عوامل ژنتیکی

کشمکش درون خانواده

واکنش های ناگهانی دراین این زندگی

مراوده با افراد پرخاشگر و الگو گرفتن ازاین آنها

استرس های شدید حل نشده

داشتن پدر و مادر افراطی : یعنی یا بسیار سخت گیر یا بسیار با مدارا

دراین این ادامه با روش های موثر بخاطر کنترل پرخاشگری دراین این کودکان با ما همراه باشید .

علت یابی

اولین کاری که باید انجام دهید این است که بفهمید پرخاشگری ازاین کجا می آید .

این کار به شما کمک میکند دراین این صورت توانایی ، با حذف منبع پرخاشگری به این موضوع خاتمه دهید .

تذکر بخاطر رفتار های بد

این موضوع بر عهده والدین است که رفتار خوب و بد را ازاین هم تمایز دهند و تفاوت آن دو را به کودک بگویند .

بخاطر رفتار های بد کودکتان به او تذکر دهید و همدلی را دراین این آنان تقویت کنید .

به آن ها گوشزد کنید که رفتار های پرخاشگرانه میتواند باعث تنها ماندن و بدنام شدن آنها شود .

پاداش بخاطر رفتار های خوب

با تقویت مثبت و جایزه دادن به کودک او را وادار خواهید کرد که بداند رفتار های خوب نیز مانند رفتار های بد بی جواب نمیمانند و او را بخاطر خوبی کردن مجدد تشویق میکنید .

نظارت بر رفتار کودک

بر رفتار های گوناگون کودکان ازاین جمله تلویزیون نگاه کردن و نقش های رایانه ای نظارت داشته باشید .

او را ازاین تماشای چیز های نا مناسب منع کنید .

همچنین مراقب دوستان کودکتان و افرادی که با او دراین این ارتباط اند باشید چون میتوانند بخاطر او یک منبع تقلید باشند .

برخورد با مهربانی و صبور بودن

سعی کنید با کودکتان نقش کنید و بخاطر او وقت صرف کنید .

این کار استعداد ذهنی او را تحریک میکند و انرژی او را تخلیه میکند .

همچنین صبر و شکیبایی و برخورد محبت آمیز پیوند بین کودک و والدین را افزایش میدهد .

کمک گرفتن ازاین روانشناس کودک

اگر حس کردید پرخاشگری فرزندتان ازاین کنترل شما خارج شده یا بخاطر مقابله با آن آمادگی لازم را ندارید ، ازاین یک فرد مورد اعتماد کمک بگیرید .

روانشناسان کودک به دلیل تجربه و تخصص لازم میتوانند به شما کمک کنند .


منبع:farsiha.ir
گرداوری :نیو درس