فال هفتگی پی ام سی ۱۳ تا ۱۹ آبان ۹۶

فال هفتگی پی ام سی ۱۳ آبان تا جمعه ۱۹ آبان ماه ۹۶ از شبکه pmc به این شرح است:

نیودرس به نقل از فرهو ؛ هر هفته برای دوست داران فال و طالع بینی
، فال هفتگی شبکه پی ام اسی را به صورت متنی آماده می کنیم. فال این هفته
از روزهای شنبه ۱۳ آبان  ۹۶ تا روز جمعه ۱۹ آبان سال ۹۶ است.

 فال هفتگی پی ام سی 13 تا 19 آبان 96

فال پی ام سی متولدین فروردین :

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3130_660.jpg
 
 

فال پی ام سی متولدین اردیبهشت:

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3131_348.jpg

 
 

فال پی ام سی متولدین خرداد:

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3132_542.jpg

 

فال پی ام سی متولدین تیر:

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3133_710.jpg

 

فال پی ام سی متولدین مرداد:

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3134_561.jpg

 
 
 

فال پی ام سی متولدین شهریور:

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3135_123.jpg

 

فال پی ام سی متولدین مهر:

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3136_335.jpg

 
 

فال پی ام سی متولدین آبان:

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3137_246.jpg

 

فال پی ام سی متولدین آذر:

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3138_273.jpg

 

فال پی ام سی متولدین دی:

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3139_920.jpg

 

فال پی ام سی متولدین بهمن:

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3128_398.jpg

 

فال پی ام سی متولدین اسفند:

http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3129_992.jpg

 


(منبع: farhoo.com)
گرداوری :نیو درس