دانلود کتاب هندسه ۲ یازدهم

کتاب هندسه ۲ پایه یازدهم

رشته ریاضی

کتاب هندسه ۲ یازدهم

دراین این پست شما می‌توانید کتاب هندسه (۲) رشته‌ی ریاضی پایه یازدهم چاپ ۹۶ را دانلود نمایید. ساختار کتاب دارای سه محور اساسی فعالیت، کار دراین کلاس و تمرین قرارگرفته است؛ که فعالیت‌ها مستلزم مشارکت دانش آموزان هست و فهرست مطالب آن عبارت‌اند ازاین:

فصل ۱: دایره

  • درس اول: مفاهیم اولیه و زاویه‌ها دراین دایره
  • درس دوم: رابطه‌های طولی دراین دایره
  • درس سوم: چند ضلعی‌های محاطی و محیطی

فصل ۲: تبدیل‌های هندسی و کاربردها

  • درس اول: تبدیل‌های هندسی
  • درس دوم: کاربرد تبدیل‌ها

فصل ۳: روابط طولی دراین مثلث

  • درس اول: قضیۀ سینوس‌ها
  • درس دوم: قضیۀ کسینوس‌ها
  • درس سوم: قضیۀ نیمسازهای زوایای داخلی و محاسبۀ طول نیمسازها
  • درس چهارم: قضیۀ هرون (محاسبۀ ارتفاع‌ها و مساحت مثلث)

صفحه لینکهای دانلود


گرداوری :نیو درس