شخصیت شناسی بر اساس طرز خوابیدن

شخصیت شناسی بر اساس طرز خوابیدن

هم اکنون دراین این بخش سرگرمی مجله آنلاین فارسی ها با شخصیت شناسی بر اساس طرز خوابیدن دراین این خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

شخصیت شناسی بر اساس طرز خوابیدن شخصیت شناسی بر اساس طرز خوابیدن

شخصیت شناسی بر اساس طرز خوابیدن

با توجه به تصاویر بالا دراین این ادامه بخوانید که طرز خوابیدنتان چه چیزهایی دراین این مورد شخصیتتان میگوید .

حالت ستاره دریایی

این افراد شنونده های بسیار خوبی بخاطر حرف های دیگران هستند و میتوانند دوست های خوبی باشند .

آنها همیشه بخاطر کمک رسانی حاضرند و علاقه ای به مرکز توجه بودن ندارند .

حالت آزاد و رها

این افراد معمولا گستاخ و بی پروا هستند .

آنها به شدت آسیب پذیرند و سریع عصبانی میشوند .

افرادی اجتماعی هستند اما قرار گرفتن دراین این شرایط سخت را دوست ندارند .

حالت سرباز

این افراد معمولا ساکت و درون گرا هستند .

مقرراتی هستند و تمایل به سر و صدا و هیاهو ندارند .

حالت آرزومند

افرادی که به این حالت می خوابند عیب جو و شکاک هستند .

همیشه بخاطر تصمیم گیری مردد هستند اما پس ازاین گرفتن تصمیم هیچ چیز جلو دارشان نیست !

حالت چوب گرد

این افراد روابط اجتماعی بسیار خوبی دارند و به سرعت با دیگران ارتباط برقرار میکنند و شرکت دراین این جمع های بزرگ را دوست دارند .

به راحتی به غریبه ها اعتماد میکنند و ممکن است زود تر ازاین سایرین گول بخورند .

حالت جنینی

افرادی که به حالت جنینی می خوابند معمولا ازاین بیرون سر سخت به نظر میرسند اما روح بسیار لطیفی دارند .

آن ها ممکن است کمی خجالتی باشند اما خجالتشان که میریزد آرام می شوند .


منبع:farsiha.ir
گرداوری :نیو درس