برادر سحر قریشی بازیگر معروف مدافع حرم شد

برادر سحر قریشی بازیگران معروف مدافع حرم شد

دراین این ادامه این مطلب ازاین مجله آنلاین فارسی ها با خبری ازاین برادر سحر قریشی مبنی بر پیوستنش به مدافعان حرم دراین این خدمت شما کاربران محترم هستیم .

چندی پیش سپهر قریشی برادر  خانم سحر قریشی بازیگران محبوب ایرانی با انتشار عکسی ازاین خود دراین این سوریه ازاین پیوستنش به مدافعان حرم خبر داد .

او ضمن انتشار تصاویر زیر نوشت :

صاعقه دراین این نفس ابری خود کاشته ایم

به سر هر مژه ای یک قمه برداشته ایم

سنگ تکفیر به آئینه ی مذهب ؟ هیهات !

ذوالفقار علی و رحم به مرحب ؟ هیهات !

دست خولی طرف معجر زینب ؟ هیهات !

ما نمک خورده ی عشقیم به زینب سوگند

پاسبانان دمشقیم به زینب سوگند

برادر سحر قریشی بازیگر معروف مدافع حرم شد برادر سحر قریشی بازیگر معروف مدافع حرم شد

برادر سحر قریشی


منبع:farsiha.ir
گرداوری :نیو درس