دانلود کتاب فیزیک ۲ یازدهم رشته ریاضی

کتاب فیزیک ۲ پایه یازدهم

رشته ریاضی

کتاب فیزیک ۲ یازدهم رشته ریاضی

دراین این پست شما می‌توانید کتاب فیزیک (۲) سال یازدهم ریاضی چاپ ۹۶ را به طور رایگان دانلود نمایید. که فهرست مطالب آن عبارت‌اند ازاین:

۱- الکتریسیتۀ ساکن

 • ۱ ۱ بار الکتریکی
 • ۱ ۲ پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی
 • ۱ ۳ قانون کولن
 • ۱ ۴ میدان الکتریکی
 • ۱ ۵ میدان الکتریکی حاصل ازاین یک ذرهٔ باردار
 • ۱ ۶ خطوط میدان الکتریکی
 • ۱ ۷ انرژی پتانسیل الکتریکی
 • ۱ ۸ پتانسیل الکتریکی
 • ۱ ۹ میدان الکتریکی دراین داخل رساناها
 • ۱ ۱۰ خازن
 • ۱ ۱۱ خازن با دی‌الکتریک
 • ۱ ۱۲ انرژی خازن

۲- جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

 • ۲ ١ جریان الکتریکی
 • ۲ ۲ مقاومت الکتریکی و قانون اهم
 • ۲ ۳ عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی
 • ۲ ۴ نیروی محرکهٔ الکتریکی و مدارها
 • ۲ ۵ توان دراین مدارهای الکتریکی
 • ۲ ۶ ترکیب مقاومت‌ها

۳- مغناطیس

 • ۳ ۱ مغناطیس و قطب‌های مغناطیسی
 • ۳ ۲ میدان مغناطیسی
 • ۳ ۳ نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّهٔ باردار متحرک دراین میدان مغناطیسى
 • ۳ ۴ نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان
 • ۳ ۵ میدان مغناطیسی حاصل ازاین جریان الکتریکی
 • ۳ ۶ ویژگی‌های مغناطیسی مواد

۴- القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب

 • ۴ ۱ پدیدهٔ القای الکترومغناطیسی
 • ۴ ۲ قانون القای الکترومغناطیسی فاراده
 • ۴ ۳ قانون لنز
 • ۴ ۴ القاگرها
 • ۴ ۵ جریان متناوب

صفحه لینکهای دانلود


گرداوری :نیو درس