فرار فیل ها از آتش نامزد بهترین عکس حیات وحش جهان در سال ۲۰۱۷

فرار فیل ها ازاین آتش نامزد بهترین تصاویر حیات وحش جهان دراین این سال ۲۰۱۷

دراین این ادامه این مطلب ازاین مجله آنلاین فارسی ها تصاویر دیدنی فرار گروهی فیل ها ازاین آتش را که نامزد بهترین تصاویر حیات وحش جهان دراین این سال ۲۰۱۷ شد را میبینید .

دراین این ادامه تصاویر یک بچه فیل و مادرش را میبینید که دراین این حال فرار ازاین چنگ آتش شکارچیان غیرقانونی هستند .

شکارچیان آتش را بخاطر به دام انداختن فیل ها روشن کرده اند و همانطور که میبینید فیل ها نیز دراین این حال نجات جان خود هستند .

مشخص نیست بعد ازاین آن چه بلایی سر فیل ها آمد .

فرار فیل ها از آتش نامزد بهترین عکس حیات وحش جهان در سال 2017 فرار فیل ها از آتش نامزد بهترین عکس حیات وحش جهان در سال 2017

فرار فیل ها ازاین آتش نامزد بهترین تصاویر حیات وحش جهان


منبع:farsiha.ir
گرداوری :نیو درس