روش های نگهداری بهتر نان

روش های نگهداری بهتر نان

هم اکنون دراین این بخش خانه داری مجله آنلاین فارسی ها با روش های حفظ و نگهداری بهتر نان دراین این خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

روش های نگهداری بهتر نان روش های نگهداری بهتر نان

روش های نگهداری بهتر نان

نان یکی ازاین مواد غذایی است که اگر به صورت درست نگه داری نشود ، سریع کپک میزند و فاسد میشود .

دراین این ادامه نکاتی را بخاطر نگهداری صحیح نان بخوانید .

نگهداری صحیح نان

قبل ازاین سرد شدن کامل نان ها آنها را دسته بندی نکنید و داخل نایلون نگذارید .

این کار باعث خمیری شدن و فاسد شدن آنها میشود .

نان مناسب و خوب دارای آرد خوب ، خمیر تخمیر شده و نانوای ماهر است .

سعی کنید ازاین نانوایی های خوب نان تهیه کنید . دراین این ایجاد ضایعات نان آرد مصرفی ۵۰ درصد تاثیر گذار است .

موقع خرید نان ، پس ازاین سرد کردن آنها ، نان ها را دراین این پارچه بگذارید نه نایلون ، زیرا ماندگاری آنها بهتر میشود .

سعی کنیم به اندازه نیاز روزانه نان تهیه کنیم .

مصرف نان تازه مناسب تر است و تولید ضایعات نان را کاهش میدهد .

نگهداری نان دراین این یخچال موجب فساد زودرس آن میشود .

نان با نگهداری دراین این فریزر هم خواص خود را ازاین دست میدهد گرچه ممکن است با گرم کردن تازگی خود را به دست آورد .


منبع:farsiha.ir
گرداوری :نیو درس