گستره مناطقی که زلزله آمد (یکشنبه ۲۱ آبان ۹۶)

گستره مناطقی که زلزله آمد (یکشنبه ۲۱ آبان ۹۶)

دراین این ادامه این مطلب ازاین اخبار حوادث فارسی ها گستره مناطقی که زلزله احساس شد دراین این تاریخ یکشنبه ۲۱ آبان ۹۶ بخاطر شما عزیزان دراین این سایت قرار داده ایم .

همانطور که دراین این تصاویر زیر میبینید گستره مناطقی که زمین لرزه آمد مشخص شده است .

به گزارش مرکز لرزه نگاری اروپایی – مدیترانه ای این زمین لرزه با اینکه گستره وسیعی داشت اما احتمالا خسارات چندانی به دنبال نداشته است .

دراین این ادامه نقشه قسمت هایی که زمین لرزه دراین این آن احساس شد را ببینید .

گستره مناطقی که زلزله آمد یکشنبه 21 آبان 96 گستره مناطقی که زلزله آمد (یکشنبه 21 آبان 96)

گستره مناطقی که زلزله آمد

اخبار تکمیلی دراین این همین سایت دراین این بخش اخبار قرار داده می شود .


منبع:farsiha.ir
گرداوری :نیو درس