چقدر از دخترها و پسرها دم بخت هستند؟


آمارهای تازه می‌گویند ۳۴ درصد از دختران و ۶۶ درصد از پسران مجرد بالای ۱۵ سال در جمعیت کل ایران وجود دارند. منبع : خبرگزاری مهر

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس