زایمان زن بیوه ۲ سال بعد از مرگ همسرش! +تصاویر


زایمان زن بیوه ۲ سال بعد از مرگ شوهرش! همسر بیوه پلیس جوانی که ۳ ماه بعد از ازدواجشان در یک ماموریت کشته شد بعد از گذشت چند سال از فوت شوهرش فرزند خود را به دنیا اورد. Widow of murdered NYPD detective gives birth to his daughter more than two years after his death …

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس