اتفاق عجیب در سینما “بهمن” زنجان +عکس


اکران «کارگر ساده نیازمندیم» در سینما بهمن زنجان موجب شد تعدادی از مردم به گمان اینکه سینما کارگر ساده نیاز دارد به این مکان مراجعه کرده و تقاضای کار کنند!

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس