متهم: می‌خواستم همسرم را تنبیه کنم، کشته شد


سوم اردیبشهت ماه سال ۹۴ مردی خودش را به اداره پلیس در تهران رساند و مأموران را از قتل همسر ۳۵ ساله‌اش مریم باخبر کرد. او گفت: هفته گذشته به خاطر ارتباط همسرم با مردی غریبه با او درگیر شدم و قصد داشتم او را با شیلنگ تنبیه کنم که منجر به قتل او شد. …

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس