قابل توجه کارگران ،تعطیلات رسمی جزو ایام مرخصی نیست


اداره‌کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار اعلام کرد: مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزو ایام‌ مرخصی محسوب نخواهد شد. به گزارش تسنیم، مرخصی برای نیروی کار بخشی از حق قانونی وی است اما گاهی پیش می‌آید که نیروی …

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس