ربوده شدن بازیگر معروف طنز ایرانی به دست پدر و دایی‌اش / آیا او معتاد است؟


حکم ربایندگان بازیگر مشهور صادر شد هفته پیش جلسه محاکمه متهمان در شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حسین اصغرزاده برگزار شد. بازیگر مشهور در ابتدای جلسه با اعلام رضایت از پدرش گفت:«یک سال پیش پدر و دایی ام به همراه یکی از دوستانش وارد خانه ام شدند و مرا با تهدید …

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس