ژیان خاص توریست فرانسوی در سفر به ایران /عکس


نمونه اروپایی ژیان، سیتروئن ۲CV میهمان این روزهای ایران است.یک توریست فرانسوی با این نوع ماشین به ایران سفر کرده است.

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس