دولت یازدهم (دولت اول روحانی) چقدر کارآمد بوده‌است؟


دانشگاه «مریلند» آمریکا برای میزان کارآمد بودن دولت آقای روحانی یک نظرسنجی برگزار کردکه در این بخش نتایج آن را مشاهده می‌نمایید. منبع : خبرگزاری مهر

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس