نامه قهرمان آمریکایی به همسرش درباره قدرت امیر علی اکبری


امیرعلی اکبری مبارز ایرانی MMA «هنر‌های رزمی ترکیبی» پس از درخشش در مسابقات قبلی خود روز یکشنبه هشتم مردادماه مقابل تایلر کینگ آمریکایی قرار گرفت. امیرعلی اکبری مبارز ایرانی رشته MMA توانست در این مبارزه کمتر از یک دقیقه حریف نامی و پرمدعا آمریکایی خود را شکست دهد.  «نامه تایلر کینگ به همسرش» تایلرکینگ پس …

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس