دردسرهای توزیع مشروبات الکلی! / کاریکاتور


مشروبات الکلی در شیراز ۳ قربانی گرفت؛ توزیع کننده این مشروبات در شهرستان فسا بازداشت شد!

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس