ماجرای توهین روزنامه گلادیاتور سرخ به ترک ها با کلمه الوحشی تبریز

ماجرای توهین روزنامه گلادیاتور سرخ به ترک ها با کلمه الوحشی تبریز

ماجرای توهین روزنامه گلادیاتور سرخ به ترک ها با کلمه الوحشی تبریز

ماجرای توهین روزنامه گلادیاتور سرخ به ترک ها با کلمه الوحشی تبریز

توهین روزنامه گلادیاتور سرخ به ترک ها

بعد ازاین شعارهای برخی تماشاگرنماهای تبربزی علیه بازیکان پرسپولیس و توهین به مرحوم هادی نوروزی بازیکن و کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس ازاین سوی این هواداران دراین این فرودگاه تبریز که بخاطر استقبال که نه بیشتر بخاطر توهین به پرسپولیسی ها به فرودگاه تبریز رفته بودند که با درگیری میان هواداران و پلس ماجرا حتم به خیر شد . معلوم نشد که این تماشاگرنماها با چه هدفی و توسط چه کسانی بخاطر تخریب تیم پرسپولیس دراین این فرودگاه تبریز رفته بودند و هدفشان ازاین این موضوع خراب کردن روحیه بازیکنان پرسپولیس بود یا نه . اما این تمام ماجرا نبود و هواداران این دو تیم دراین این ورزشگاه هم ازاین خجالت یکدیگر درآمدند و به همدیگر فحاشی کردند . ازاین نکات جالب این نقش استفاده برخی ازاین تماشاگران تبریزی ازاین پرچم های آذربایجان و ترکیه دراین این دیدار امروز بود که بیشتر بوی سیاست و جدایی طلبی می داد .

توهین روزنامه گلادیاتور سرخ به مردم تبریز

اما این پابان کار نبود و بعد نقش امروز که با برتری تیم پرسپولیس تمام شد . روزنامه گلادیاتور سرخ با انتشار تصاویر بالا دراین این اینستاگرام به مردم آذربایجان و مردم تبریز توهین کرد و ازاین کلمه الوحشی تبریز به کار برد و توهین روزنامه گلادیاتور سرخ به ترک ها . دراین این واقع شاید گفت : روزنامه گلادباتور سرخ جواب چند نفر ازاین تماشاگرنماهای تبریزی را داده اما با به کار بردن کلمه الوحشی تبریز باید مننظر واکنش ها ازاین سوی کاربران و مردم آذربایجان باشد .

گرداورنده: نوشته جدید اخبار درس بروزترین

درس جدید/news

توهین روزنامه گلادیاتور سرخ به ترک ها , الوحشی تبریز , توهین به ترکها دراین این روزنامه , توهین بروزترین به ترکها , توهین روزنامه گلادیاتور , توهین روزنامه گلادیاتور سرخ به مردم تبریز , توهین گلادیاتور سرخ , توهین گلادیاتور سرخ به اذربایجان , توهین هواداران تراکتور , تیتر روزنامه گلادیاتور سرخ , داستان , دختر تبريزي خوشگل , دختر خوشگل های تبریز , روزنامه , روزنامه گلادیاتور سرخ , روزنامه گلادیاتور سرخ توقیف شد , فوتبال , فیلم توهین به ترکها , گلادیاتور سرخ , گلادیاتور سرخ تبریز , متن توهین روزنامه گلادیاتور سرخ , متن توهین گلادیاتور سرخ , مردم تبریز وحشی هستند , ورزش , توهین روزنامه گلادیاتور سرخ به ترک ها .


منبع:golfun.ir
گرداوری :نیو درس