مردی در مشهد با دستان بسته زنده زنده در آتش سوخت


جسد مردی که با دست و پاهای بسته زیر میز کار تعمیرگاه لوازم الکترونیکی قرار داشت، پس از اطفای شعله های آتش در تعمیرگاه نمایان شد و بدین ترتیب پرونده جنایی دیگری مقابل قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفت. صبح روز گذشته هنگامی که قاضی ویژه قتل عمد مشهد برای رسیدگی به پرونده جنایی به …

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس