حق السکوت فوتبالیست متاهل کشورمان بخاطر رابطه با دختر جوان!


تاوان یک عکس و حق السکوت ۱۰ میلیون تومانی آقای فوتبالیست فوتبالیست خوبی است. هنوز هم بازی می کند و خوب هم بازی می کند. چند سالی است که ازدواج کرده و سرش به کار خودش است. از وقتی متاهل شده هیچ حاشیه ای نداشته و به هیچ مهمانی نرفته که همسرش همراهش نباشد. گذشته …

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس