سوتی تهیمنه میلانی در انتشار عکس رئیس جمهور سابق فرانسه!


تهمینه میلانی با انتشار عکس رئیس جمهور سابق فرانسه قصد داشت چه مفهومی را نمایش دهد؟ تهمینه میلانی با انتشار عکس زیر نوشت: رئیس جمهور سه ماه پیش فرانسه، بعد از ترک قدرت… اینستاگرام تهمینه میلانی البته عکسی که مشاهده می نمایید, به اشتباه در خبرگزاری های مختلف به عنوان عکس رئیس جمهور سابق فرانسه …

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس