موضع دولت درباره نازنین زاغری و بازیکنان فوتبال خاطی


سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری با خبرنگاران درباره موضوع دیدار هیات انگلیسی با خانواده زاغری، بازیکنان خاطی، سفر تیم دیپلماتیک عربستان به ایران، تاسیس دفتر اتحادیه اروپا و برجام توضیحاتی ارائه کرد.  هیات انگلیسی با خانواده زاغری دیدار کرد بهرام قاسمی در نشست سخنگویی این هفته در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه …

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس