اسامی دردسرساز تیم های فوتبال ایرانی


امسال لیگ فوتبال ایران پر است از اسامی عجیب و غریب که نمونه آن‌ها را کمتر شنیده‌ایم. اسامی که باید به هر سختی که شده از دهان گزارشگران فوتبال بیرون بیاید. تیم فوتبال هر شهر نماد همان شهر است و گویی بازیکنان آن تیم حکم ارتش و سربازان آن شهر را دارند. اروپایی‌ها برای انتخاب …

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس