حکم اعدام عروس در تهران


قضات دادگاه کیفری تهران، زن جوان شوهرکش را پس ازمحاکمه و به درخواست اولیای دم به قصاص محکوم کردند. در این جنایت  که روز بیست وچهارم خرداد سال ۹۴ رخ داد، مرد ۳۶ ساله‌ای به نام فریدون با ضربه کارد همسر ۲۴ ساله اش- لیلا– از پا درآمد. عامل قتل که موضوع را به اورژانس …

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس