۵۰ هزار تومان دادم و وارد خانه فساد شدم و …


پسر جوان افغان که با همدستی دوستش در یک خانه فساد مرد جوانی را کشته و زنی را بشدت مجروح کرده بود از قصاص رهایی یافت و به ۲ سال زندان محکوم شد. این جوان در آخرین دفاع به دادرسان دادگاه گفت: «وقتی متوجه شدم آن زن و مرد دوستانم را به فساد کشانده‌اند نقشه …

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس