حمله با خودرو به تظاهرات ضدنژادپرستی در آمریکا + تصاویر

مقامات پلیس شهر شارلوتز ویل ایالت ویرجینیای آمریکا اعلام کردند راننده خودرویی را که به درون انبوه جمعیت تظاهرکننده علیه نژادپرستی در این شهر وارد شده بود ، دستگیر کرده اند.

راننده پس از برخورد از محل حادثه خارج شد و با رها کردن خودرو تلاش کرد که فرار کند.گزارش ها حاکیست این حادثه یک کشته و ۳۴ زخمی برجا گذاشته است.


منبع:shahrematlab.com
گرداوری :نیو درس