دانلود مداحی محمود کریمی شب ششم محرم ۹۶ – صدا زدی عمو عمو جان دادم (شور)

دانلود بروز مداحی محمود کریمی شب ششم محرم ۹۶ – صدا زدی عمو عمو جان دادم (شور)

دانلود بروز مداحی محمود کریمی شب ششم محرم ۹۶ – صدا زدی عمو عمو جان دادم (شور)

 

دانلود بروز مداحی بروزترین صدا زدی عمو عمو جان دادم با صدای محمود کریمی که دراین ششم محرم ۹۶ اجرا شده است را ازاین سایت دانلود بروز مداحی دریافت کنید

صدا زدی عمو عمو جان دادم (شور)

 

صدا زدی عمو عمو جان دادم

رسیدم و کنارت تو افتادم

چنان رمق گرفته شد ازاین جانم

نمیرسد به گوش تو فریادم

جوانان بنی هاشم رفتند حرم قاسم

چگونه سوی مادرت برگردم

نفس بکش عزیز من دق کردم

تن تو را من ازاین دل سنگ و تیغ

کشان کشان به خیمه ها آوردم

دراین آغوشم زدی پر پر گشتی هم قد اکبر

جوانان بنی هاشم رفتند حرم قاسم

زیک دگر جدا شده اعضایت

حسن حسن حسن شده بابایت

ز چشم  تو گرفته ام خون هارا

که میروی به دیدن بابایت

به  خاک و خون کفن جسمت

تابوت حسن جسمت

صدا زدی عمو عمو جان دادم

رسیدم و کنارت تو افتادم

چنان رمق گرفته شد ازاین جانم

نمیرسد به گوش تو فریادم

دویدم من ازاین حرم افتان و خیزان

 بگو به او هر انچه خواهی

جانم قاسم جان

جوانان بنی هاشم رفتند حرم قاسم

عمو حسین 

نوشته دانلود بروز مداحی محمود کریمی شب ششم محرم ۹۶ – صدا زدی عمو عمو جان دادم (شور) اولین بار دراین دانلود بروز مداحی پدیدار شد.


منبع:downloadmadahi.ir
گرداوری :نیو درس

دانلود مداحی محمود کریمی شب ششم محرم ۹۶ – رحمی به من که گریانم عمو (زمینه)

دانلود بروز مداحی محمود کریمی شب ششم محرم ۹۶ – رحمی به من که گریانم عمو (زمینه)

دانلود بروز مداحی محمود کریمی شب ششم محرم ۹۶ – رحمی به من که گریانم عمو (زمینه)

 

دانلود بروز مداحی بروزترین رحمی به من که گریانم عمو با صدای محمود کریمی که دراین ششم محرم ۹۶ اجرا شده است را ازاین سایت دانلود بروز مداحی دریافت کنید

رحمی به من که گریانم عمو (زمینه)

رحمی به من که گریانم عمو

من گوش به فرمانم عمو

دیگر مرنجانم عمو

جانم عمو

سر و سامان دادی حالم را

تو گرفتی زیر بالم را

تو نباشی آهم میگیرد

که بسوزانم این حالم را

کودکی ام را بهانه نکن

تشنگی ام را بهانه نکن

تویی که بودی به جای پدر

یتیمی ام را بهانه نکن

رحمی به من که گریانم عمو

من گوش به فرمانم عمو

دیگر مرنجانم عمو

جانم عمو

آرزویی جز تو دراین من نیس

بی تو دنیا جای مادن نیس

کار عابس این را روشن کرد

تن عاشق جای جوشن نیس

حرز تو شد جوشنم به تنم

تشنه ی خون تنم کفنم

طوری قیامت کنم که سپاه

همه تصور کنند حسنم

دور سرت بگردانم عمو

دراین عشق بسوزانم عمو

من مرد میدانم عمو

جانم عمو

رحمی به من که گریانم

من گوش به فرمانم عمو

دیگر مرنجانم عمو

جانم عمو

مادرم رویم را  بوسیده

به سرم عمامه پیچیده

زائر زهرا میگردم باز

بدنی که ازاین هم پاشیده

خدا کند وقت مرد شدنم

شبیه اکبر شود بدنم

خداکند مثل اکبر تو

دراین بغلت دست و پا بزنم

من پای عهد و پیمانم عمو

بی تو نمیمانم عمو

ای ماه تابانم عمو

جانم عمو

رحمی به من که گریانم

من گوش به فرمانم عمو

دیگر مرنجانم عمو

جانم عمو

نوشته دانلود بروز مداحی محمود کریمی شب ششم محرم ۹۶ – رحمی به من که گریانم عمو (زمینه) اولین بار دراین دانلود بروز مداحی پدیدار شد.


منبع:downloadmadahi.ir
گرداوری :نیو درس

دانلود مداحی محمود کریمی شب ششم محرم ۹۶ – ای حرمت خانه مأمور دل (روضه)

دانلود بروز مداحی محمود کریمی شب ششم محرم ۹۶ – ای حرمت خانه مأمور دل (روضه)

دانلود بروز مداحی محمود کریمی شب ششم محرم ۹۶ – ای حرمت خانه مأمور دل (روضه)

 

دانلود بروز مداحی بروزترین ای حرمت خانه مأمور دل با صدای محمود کریمی که دراین ششم محرم ۹۶ اجرا شده است را ازاین سایت دانلود بروز مداحی دریافت کنید

 

ای حرمت خانه مأمور دل (روضه)

 

ای حرمت خانه مامور دل

ای شجر عشق تو دراین تور دل

نجل علی دراین یتیم حسن

باب همه خلق زمین و زمن

همچو علی همچو عمو ماه بنی هاشمی

چشم و چراغ  شهدا قاسمی

زینب و عباس و حسین و حسن

روی دل آرای تو را بوسه زن

رشته جان طره ی گیسوی تو

پنجه ی دل شانه کش موی تو

حجله ی دامادی تو قتلگاه

ذکر خوش اهل حرم

آه آه

خلعت دامادی تو پیروهن

پیروهنی کامده برتن کفن

شمع شراره  جگر خواهرت

عود دل سوخته ی مادرت

ماه وشان گرد رخت فوج فوح

اشک به چشم همگان موج موج

لیله عاشور درآن شور وحال

کرد زتو عم گرامی سوال

کی همه دم عاشق ایثار خون

شربت مرگ است به کام تو چون

غنچه ی لب هات پر ازاین خنده شد

با سخن مرگ دلت زنده  شد

کی تو مرا چون پدر ومن پسر

آیینه مادر وجد وپدر

دادن جان گر به ره دلبر است

ازاین عسل ناب مرا خوش تر است

جام اگر جام شهادت بود

مرگ به ازاین روز ولادت بود

بی تو حیاتم همه شرمندگیست

با تو مرا کشته شدن زندگیست

بود دل شب به سپهرت نگاه

تا که برایت ز افق صبحگاه

ظلمت شب کرد فرار ازاین سپهر

بر سر میدان فلک تاخت مهر

صاعقه جنگ شرر بار شد

نقش زمین قامت انصار شد

هاشمیان جمله به پا خواستند

دراین طلب وصل   خود آراستند

گشت تو را نوبت جان باختن

تیر گرفتن      علم افراختن

خون دل ازاین دیده روان ساختی

خیس به پای عمو انداختی

کی به تو حاجات مرادم بده

جان عمو اذن جهادم بده

با تو ام و ازاین تو جهان فارغم

عاشقمو عاشقمو عاشقم

هر دو نگه بر رخ هم دوختید

هر دو به مظلومی هم سوختید

هردو بریدید دل ازاین بود و هست

هردو گشودید به یکباره دست

هردو ربودید ز سر هوش هم

هر دو فتادید دراین آغوش هم

هم به هم روی حسن یافتید

هر دو ز هم بوی حسن یافتید

بس که کشیدید به من جان هم

اشک فشاندید به دامان هم

رفت زتن تاب وز سر هوشتان

سوخت وجود ازاین لب خاموشتان

دید عمو کاسه ی صبرت تهی

نیست تورا غیر شهادت رهی

دید اگر رخصت میدان دهد

دراین یتیم حنشنش جان دهد

ناله برآورد بلند  ازاین نهان

داد به سختی به تو اذن جهاد

دیده به  خورشید رخت دوخت دوخت

شمع صفت اب شد و سوخت سوخت

ولوله ها دراین حرم انداختی

هستی خود باختی وتاختی

مهر رخت گشت ز دور آشکار

ماه رویت بربد ز دشمن قرار

خصم دراین ان معرکه حیرت زده

گفت پیمبر به مصاف آمده

این علی اکبر دیگر بود

یا که همان شخص پیامبر بود

هم چو علی داده به آبرو گره

پیروهنش کشته به پیکر زره

بسته به خون آب جگر عین او

باز بود رشته ی نعلین او

حور ملک یا که بشر چیست این

ختم رسل یاکه علی کیست این

لب به رجز خوانی وتیغت به دست

کی سپه حق کش باطل پرست

ان تنکرونی ف انا بن الحسن

سبت البنی المصطفی الموئتمن

خواست شود کار عدو یکسره

ریخت به هم میمنه ومیسره

تو علی و کرب  و بلا خیبرت

ختم رسل گشت تماشاگرت

تیغ کجت قامت دین راست کرد

آنچه نبی گفت وخدا خواست کرد

شور شهادت به سرت گر نبود

زنده یکی زان همه لشکر نبود

قلب خود اماج بلا ساختی

تیغ فکندی سپر انداختی

دید عدو نیست زره بر تنت

پاره بدن کرد چو پیراهنت

ازرق شامی

جسم لطیف تو شد ای جان پاک

چون جگر پاک حسن چاک چاک

اجر حسن را به تو پرداختند

اسب به گلبون بدنت تاختند

دید تن پاک تو آزارها

کشته شدی کشته شدی بار ها

قاتل جان تو نشد تیرها

سم سطوران  شده شمشیرها

زمن بگوی چین تلاش بیهوده کردی

گلی که آب نخورده دیگر گلاب ندارد

نیزه و خنجر چه کند با دلت

گشت غریبیه عمو قاتلت

کاش نمیدید عمو پیکرت تا ببرد هدیه ی بر مادرت

کاش نمیبرد تنت این چنین

جان دهی و پای کشی بر زمین

ای وای ایی وای

پیکر کشیده شد

ازاین کودکی  که قامتش آخر کشیده شد

با دست قاتلان طفل یتیم کاکل مویش کشیده شد

پهلوش تا شکست آهی بلند ازاین دل مادر کشیده شد

دراین زیر نعل اسب کار ازاین تنش گذشت و به حنجر کشیده شد

پس با چه زحمتی جسمش دراین کنار پیکر اکبر کشیده شد

چندی گذشت و بعد گودال غرق خون شد و خنجر کشیده شد

حسین حسین حسین

تا خیمه گاه هم پاهاش مکرر روی خاک کشیده شد

نوشته دانلود بروز مداحی محمود کریمی شب ششم محرم ۹۶ – ای حرمت خانه مأمور دل (روضه) اولین بار دراین دانلود بروز مداحی پدیدار شد.


منبع:downloadmadahi.ir
گرداوری :نیو درس

دانلود مداحی محمود کریمی شب ششم محرم ۹۶ – عمرم گذشت در تب و تاب ندیدنت (مناجات)

دانلود بروز مداحی محمود کریمی شب ششم محرم ۹۶ – عمرم گذشت دراین تب و تاب ندیدنت (مناجات)

دانلود بروز مداحی محمود کریمی شب ششم محرم ۹۶ – عمرم گذشت دراین تب و تاب ندیدنت (مناجات)

 

دانلود بروز مداحی بروزترین عمرم گذشت دراین تب و تاب ندیدنت با صدای محمود کریمی که دراین ششم محرم ۹۶ اجرا شده است را ازاین سایت دانلود بروز مداحی دریافت کنید

 

عمرم گذشت دراین تب و تاب ندیدنت (مناجات)

 

عمرم گذشت دراین تب وتاب ندیدنت

جان را به لب رساند سراب ندیدنت

ازاین روزگار دیدمو و چشمم ضعیف شد

اما گذاشتم به حساب ندیدنت

آتش فشان به سینه ام موج میزند

بر گونه ام چکید مذابه  ندیدنت

ازاین  بس به راه مانده و ازاین بس ندیدمت

چشمم به خواب رفته به خواب ندیدنت

هر چند تابه حال ندیده ام تورا

ولی عادت نمیکنم به عذاب ندیدنت

یاصاحب الزمان یاصاحب الزمان

می خواهم ببینمت اگر چه به من دهند

صد تا بهشت را به ثواب ندیدنت

من ساده گفتمو به من ساده رحم کن

ازاین دیده ام بگیر حجاب ندیدنت

به خوبا سر میزنی مگه بدا دل ندارن

یه سرم به ما بزن ای خوب خوبان  آقاجون

 بخاطر من نه

نوشته دانلود بروز مداحی محمود کریمی شب ششم محرم ۹۶ – عمرم گذشت دراین تب و تاب ندیدنت (مناجات) اولین بار دراین دانلود بروز مداحی پدیدار شد.


منبع:downloadmadahi.ir
گرداوری :نیو درس